Oecumenic chapel
Donato Bramante: Santa Maria presso San Satiro