Mobile Market

Content in English will come soon. Thank you.

MOBILNÍ TRŽNICE

(tržnice na náměstí Svobody v Kladně)

ÚVOD

Trh jako městský archetyp je velmi starý a jeho existenci lze dokládat již od prvních měst. Pojem „tržiště“ označuje samovolně vzniklé místo obchodu ve městě. Tržiště nejsou urbanisticky ani architektonicky plánovaná a většinou bují na místech s vysokou hustotou lidí. Pojem „tržnice“ označuje místo plánované, organizované. Tržnice jako městský archetyp se dostává do evropských zemí v období antiky a především v době Římské říše. V raně středověkých italských městech se vytváří forma tržnice jako otevřené městské síně. Vývoj tržnice nabývá svého vrcholu v období průmyslové revoluce, kdy stavby dostávají rozměry obrovských hal kryté ocelí a sklem. Cílem této soutěže je změna „tržiště“ na „tržnici“ – to znamená změnit neorgainizované místo v architektonicky pojatý prostor.

NÁVRH

Architektura tržnice je navržena jako levná stavba s proměnným charakterem. Otázku náplně řeší specifickým způsobem. Idea stavby vychází z předpokladu, že funkce tržnice je vždy pouze krátkodobá – 90 % času je totiž tržnice prázdná. Trhy se obvykle konají pouze několik hodin týdně a po zbytek času tržnice postrádá využití. Hlavní problematikou tržnice se tudíž stává „život stavby v čase“ (tj. její využití v průběhu celého týdne) a ne forma stavby samotné. Tržnice se často v „neordinačních hodinách“ stávají terčem vandalismu, stahují se do nich problematičtí lidé a lidé bez domova zde mohou hledat útočiště. Jsou místem nepořádku. Tato situace je v návrhu řešena mobilní formou tržnice. Stavba tržnice totiž existuje pouze při probíhání trhu. V každodenním životě města je navrhované místo pojato jako veřejný prostor. Při konání trhu se stavba tržnice „rozbalí“ a plnohodnotně slouží svému účelu. Vytváří osu rovnoběžnou s ulicí Čs. Armády, která je obklopena trhovci se zbožím. Po skončení trhu se stavba složí a uschová do dalšího konání trhu. „Rozbalení“ a „zabalení“ stavby trvá několik minut s minimálním počtem potřebných lidí.

VEŘEJNÝ PROSTOR

Výhodou předloženého návrhu je, že nabízí prostor pro veřejný život i v době, kdy zde trhy neprobíhají. Nesoustřeďuje se jen na pouhou formu stavby, ale řeší otázku efektivního využití místa. Veřejný prostor musí splňovat základní potřeby osob, které dané místo využívají a musí přispívat k plnohodnotnému rozvoji života – o takovém prostoru lze říci, že je urbanisticky kvalitní. Navrhované místo je otevřené a přehledné a tyto potřeby splňuje. V místě je přítomná pitná voda, WC za poplatek, večerní osvětlení i lavičky pro odpočinek. V horkých měsících poskytuje stromořadí platanů chladivý stín. V místě by bylo vhodné vybudovat i menší dětské hřiště. Místo se hodí na hraní sportů, vycházky i odpočinek. Prostor, jež zabírá „složená“ tržnice, je minimální – „zabalená“ tržnice je umístěna v šesti krychlích, z nichž každá má rozměr 3 x 3 metrů.

TRŽNICE

Stavba tržnice je zhotovena z textilie. Tvoří ji 36 jednotek, spojených do 4 částí a seřazených do 2 řad. Textilní konstrukce je zavěšena na nosné lanové konstrukci, která je vedena ve výšce 2.6 metrů. Textilní části lehce jezdí po lanech pomocí drobných kladek. Každá část textilní konstrukce obsahuje 9 trhových jednotek – modulů. Modul má krychlový objem s délkou strany 2.3 metrů. Moduly jsou k sobě připevněny stropy, ze kterých volně visí stěny. Aby se konstrukce po rozložení zafixovala v daném místě, obsahují stěny na koncích úchyty. Ty textilii vypnou a vytvoří z ní pevný stěnový systém. Trhovci se poté uchýlí do vnitřků modulů. Počet trhových míst je 36 v jednostranném užití modulů. V oboustranném užití modulů, kde se dovnitř objemu modulu vypíná textilní „dělící příčka“, je počet míst až 72! Jednostranný provoz vytváří nákupní ulici uprostřed tržnice, oboustranný provoz vytváří čtyři průchozí bloky trhů. Všechny možnosti řešení poskytují ochranu před počasím prodávajícím i nakupujícím. Přední stěny modulů jsou zavěsitelné do výšky stropu jednotky. Tím se vytvoří ochranný baldachýn před modulem.

Flexibilita řešení trhů je obrovská. Čtyři části tržiště jsou na sobě nezávislé a je možno rozkládat tržnici dle potřeby. V jednostranném užití lze rozkládat v počtu 9, 18, 24 a 36 jednotek, v oboustranném užití pak 18,36, 54 a 72 jednotek. Samozřejmá je jejich kombinace. Pokud je navržená jednotka pro prodejce malá, mohou se jednotky slučovat. To probíhá sbalením dělících stěn. Tím vzniká prostor o velikosti násobku modulu. Instalace a de-instalace trhu je jednoduchá a rychlá. Textilní moduly se skládají do skladovacích krychlí o rozměru 3 x 3 metry. Ty obsahují kotvení nosných lan a jsou uzavíratelné. Ke skladovacím krychlím u křižovatky Čs. Armády a Štechova jsou přidány toalety se shodnými rozměry i materiálovým řešením.

MATERIÁLY

Použité materiály jsou jednoduché, levné i odolné. Skladovací krychle mají dřevěnou konstrukci opláštěnou vodě-odolnými překližkovými deskami. Kovové materiály jsou pozinkované. Ocelová lana jsou ukotvena do základů drobných staveb a díky lehké textilii téměř nenesou žádnou zátěž. Textilie trhových jednotek je ušita z látky AIRTEX®. Její výhoda je pevnost, lehkost (220 g/m2), nehořlavost, levná výroba i zpracování. Povrch veřejného prostoru je pokryt drobným štěrkem. Je vhodný pro sport i rekreaci a dešťová voda se nemusí odvádět pryč. Je možno při přání zadavatele umístit pod prostorem tržiště asfalt či dlažbu. Pokud k vandalismu přeci jen dojde, jsou materiály rychle a levně vyměnitelné. Možné poničení vandaly je však eliminováno na nejmenší možnou míru, protože v krizovém období, kdy je místo bez dohledu (v době kdy se trhy nekonají) je tržnice složená ve skladovacích krychlích.

CENA

Celková cena tržiště je velmi nízká. Nízká cena je dosažitelná díky mobilní formě tržnice – v zemi je ukotvený jen malý počet pevných částí. Při kalkulaci vychází celková cena o ½ až ¾ levnější nežli pevná varianta a nabízí mnohem více místa pro prodejce. Ušetřené peníze se mohu investovat do zkvalitnění okolního prostoru (například vybudování dětského hřiště, umístění laviček). Comments are closed.

Politechnico Milano Architecture building
Prefabricated grave
Kindergarten in House Block
Study of Traianus Typeface