Hlavní nádraží Plzeň: klíč k rozvoji oblasti

diplomní projekt, ateliér Architektury I., VŠUP Praha    

(Podrobný popis projektu v teoretické části, odkaz uveden na konci strany)

 

Na této diplomové práci je ukázaná možná budoucnost hlavního nádraží a jeho okolí v Plzni. Je to modelová situace, kdy spolupráce soukromého, státního a dopravního sektoru může přinést rozkvět celé čtvrti a tím i města. Navrhované řešení je jedinečné, šité na míru Plzni, ale užité principy jsou přenositelné. Kdokoli zabývající se rekonstrukcí nádraží či jeho okolím se bude potýkat s podobnými problémy. Autor hledal pozici ideálního řešení. Projekt začal zevrubnou analýzou stávajícího stavu, problémů a historií. Pojmenování zásadních nedostatků celé oblasti poté vedlo k návrhu řešení. Změny jsou v doplnění budov, dopravě, MHD a funkci města.

Nový navrhovaný urbanismus a dnešní situace pohledem z mostu.

 
 
 
   
 
Pohled směrem k nové “budově řízení dopravy” a dnešní situace. 
 
   
Navrhované řešení a dnešní realita.

 
 

Urbanismus okolí

Celé oblasti chybí jasná danost, urbanita. Město v okolí nádraží je spíše torzem města. Cílem projektu je „zpevnit“ okolní město a doplnit ho klíčovými funkcemi.

   

 Scwartz plán Plzně. 

Celá změněná oblast.

Autobusové nádraží

Plzeň plánuje dlouhodobě přesun nádraží do míst poblíž vlakového. Originální řešení je v této úloze, kdy je autobusové nádr. umístěno za vlakové do nového příkopu. Obě nádraží sdílí společné zázemí, provozy, čekárny, atd. Na konci obou nádraží stojí nová budova řízení dopravy. Uvnitř se nachází prostory kanceláří a dispečinku ČSAD Plzeň, ČD, ČD Cargo atd. Fasáda této budovy je tvořena motivem hodin. 

 

Vlakové nádraží

Vakové nádraží z počátku století je rekonstruována do původní podoby. Nové čekárny pro 1 a 2 třídu a restaurace pro 1 a 2 třídu jsou umístěny do staré budovy. Podchody ke kolejím, jsou pokopány pod celou délkou kolejiště a jsou rozšířeny o obchody. Podchody připomínají obchodní pasáže. Největší problém nádraží – povaha bariéry – je odstraněna. Jediný vstup do nádraží podchodem je obohacen o dalších pět vstupů.

Axanometrie nového nádraží.

 

Dnešní pohled na oblast.

Plán s obchody nacházející se podél podchodů.

Automobilová doprava

Vysoce zatížené dopravní cesty v okolí nádraží jsou nevhodné. Okolo nádraží je vytvořena nová obslužná komunikace v místech nepotřebných nádražních staveb. Ta s novým podjezdem na konci autobusového nádraží vytváří okružní silnici potřebnou pro MHD, dopravu a obsluhu nádraží. Starý i nový podjezd jsou jednosměrné.

MHD

Dnešní pozice zastávek MHD jsou velmi vzdálené. Společně s nesmyslným podchodem a jediným vstupem nesmírně prodlužuje cestu na nádraží. Cílem projektu je k nádraží přivést zastávky MHD co nejblíže. Čtyři nové zastávky jsou umístěny na hranici nádraží. Doprava a MHD rotuje okolo nového dopravního terminálu.

 

Podrobná Teoretická část diplomové práce k nahlédnutí:
1) část: Úvod, obsah, uvedení do problematiky.
2) část: Analýzy a problémy: konkrétní Plzeňská situace.
3) část: Navrhovaná řešení a jejich zdůvodnění.
 
Hlavní nádaží Plzeň: klíč k rozvoji oblasti
Pilzeň, CZ
Diplomová práce
2013
Jarin Krouz © | myarch.net


Komentáře nejsou povoleny.

Hlavní nádraží Plzeň na you tube
Plečnikova křižovatka
Karlínské haly
Dům v proluce