Jože Plečnik: skicy a kresby z Pražských staveb
Praha divná
Basilika Palladiana
Figurální kresba
Antonio Sant Elia
Pompeje & Herkulaneum
Donato Bramante: Santa Maria presso San Satiro
Politechnico Milano budova architektury
Donato Bramante: Santa Maria delle Grazie
BBPR: Torre Velasca